ליובאוויטש מאוחדת

איפה הרבי מדבר על התנהגות תלמידי רבי עקיבא?

1.  התוועדויות - שנת תשי"א חלק שני עמוד 79

2. תשי''ג ל''ג בעומר

3. תשי''ג ל''ג בעומר אחרי מנחה

4. תשכ''ז ש"פ קדושים

5. תשכ''ח ש"פ אחרי-קדושים

6. תשל''ג ל''ג בעומר  

7. תשל''ד ש"פ אמור   

8.  תשל''ז ש"פ ואתחנן

9. התוועדויות - שנת תשמ"ב כרך ג' עמוד 1425

10. התוועדויות - שנת תשמ"ב כרך ג' עמוד 1429

11. התוועדויות - שנת תשד"מ כרך ג' עמוד 1730

12. 1759  תשמ''ד ל''ג בעומר עמוד

13. 311  תשמ''ח ל''ג בעומר עמוד

14. התוועדויות - שנת תשמ"ט כרך ג' עמוד 112 

15. התוועדויות - שנת תשמ"ט כרך ג' עמוד 134

16. התוועדויות - שנת תשמ"ט כרך ג' עמוד 157

17. התוועדויות - שנת תשמ"ט כרך ד' עמוד 508 

18. לקוטי שיחות - כרך ז' עמוד 12

19. לקוטי שיחות כרך ז' עמוד 341  

20. לקוטי שיחות - כרך כ"ב עמוד 139 

21. לקוטי שיחות - כרך כ"ז עמוד 278  

22. לקוטי שיחות - כרך ל"ז עמוד 131

23. לקוטי שיחות - כרך כ"ז עמוד 280

24. לקוטי שיחות - כרך כ"ז עמוד 282

25. לקוטי שיחות - כרך ל"ב עמוד 149